Komu pomagam

  • osobom przeżywającym trudności emocjonalne, zaburzenia nastroju,
  • chroniczny stres (z objawami depresji, lęków, zaburzeń psychosomatycznych);
  • osobom przeżywającym kryzysy w relacjach (małżeńskich, w relacji
  • z dziećmi, z własnymi rodzicami, teściami, kryzys po stracie, po poronieniu, żałobę);
  • osobom, które chcą poznać siebie, zrozumieć swoje zahamowania, potrzeby, emocje, świadomie podejmować życiowe decyzje, wpływać na swoje życie;
  • osobom silnie przeżywającym rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy;
  • osobom, którym lekarz sugerował wizytę u psychologa;
  • którzy szukają skutecznych metod wychowawczych (dot. też dzieci z adhd);
  • osobom, które chcą ćwiczyć umiejętność zachowań asertywnych, skuteczniej kontaktować się z z ludźmi.
Psycholog Alicja Sikora
 
Warsztaty Alicji Sikory